Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 18 2017

Cattleya
10:42
Cattleya
10:41
3872 e0b7
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viabookart bookart
Cattleya
10:40
6437 8da9 500
Reposted fromxmartii xmartii viascianizm scianizm
Cattleya
10:39
6704 ca8c 500
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viamotorcycles motorcycles
Cattleya
10:39
Bonneville
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viamotorcycles motorcycles
Cattleya
10:38
2496 a4a2 500
Reposted fromdzony dzony viafightclub fightclub
Cattleya
10:35
Kiedy lecisz samolotem, dostajesz wyraźną instrukcję, żeby w razie potrzeby najpierw założyć maskę sobie, a dopiero potem innym, którzy mogą potrzebować pomocy. To jest jedna z najlepszych życiowych porad. Nie pomożesz nikomu, jeśli samemu nie jesteś w pełni sił.
— Riennahera
Reposted fromdreamadream dreamadream vialadymartini ladymartini
Cattleya
10:33
Reposted frommefir mefir
Cattleya
10:31
6306 3e9d
Reposted fromtalentedMrsRipley talentedMrsRipley viamefir mefir

November 17 2017

Cattleya
20:07
7891 b7d3
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viafilmowy filmowy
Cattleya
20:06
Niska samoocena jest jak jazda przez życie z zaciągniętym hamulcem ręcznym.
— Maxwell Maltz
Reposted fromwhiteicetea whiteicetea viamarlylee marlylee
Cattleya
20:06
7050 a11f
Reposted fromstarryeyed starryeyed viamarlylee marlylee

November 16 2017

Cattleya
22:01
2156 c140
Reposted fromMiziou Miziou viaanorexianervosa anorexianervosa
Cattleya
11:28
6124 65bb 500
Reposted fromtfu tfu vianiedoopisania niedoopisania
Cattleya
11:19
Reposted fromgruetze gruetze viapikkumyy pikkumyy
Cattleya
11:18
Cattleya
11:18
9560 50e1
Reposted fromkarahippie karahippie viamarlylee marlylee
Cattleya
11:18
Reposted fromFlau Flau vialadymartini ladymartini
Cattleya
11:16
3903 692a
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapikkumyy pikkumyy
11:12
Bez dwóch piw są tylko dwa uczucia. Lęk i smutek. W stosunku 9:1. Boję się ludzi. Boję się w ogóle z nimi przebywać. Boję się, że powiem coś nie tak, za dużo, że ich urażę. Boję się, że mnie odtrącą. Boję się, że widać, że stoję sama i nie wiem, co ze sobą zrobić.
— Małgorzata Halber ‘Najgorszy człowiek na świecie’ (via polskie-zdania)
Reposted fromtwice twice viapikkumyy pikkumyy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl