Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 28 2017

23:54
Cattleya
23:53
23:52
2646 67f4
Reposted fromwekissthestars wekissthestars viacosette cosette
23:51
8467 fd3a 500

Calle Flor Baja, Madrid.

Reposted fromUnderOrion UnderOrion viabrzask brzask
23:46
5859 bb32 500

notalickofsense:

TO EVERYONE YOU KNOW WHO YOU ARE

Cattleya
23:46
5752 414b
Reposted fromGIFer GIFer viabrzask brzask
23:44
23:43
Cattleya
23:40
1917 10c5
23:40
23:38
5408 e48f 500
23:36
Cattleya
23:35
9335 5390 500
w paski
Reposted fromstonerr stonerr viapannakreatura pannakreatura
Cattleya
23:35
Tak naprawdę wszyscy możemy skończyć jak Werter
— I ty możesz zostaćWerterem
Reposted frompannakreatura pannakreatura
Cattleya
23:35
Cattleya
23:35
0071 ec9b 500
Reposted fromikhakima ikhakima viapannakreatura pannakreatura
23:34
8320 6943 500
Cattleya
23:32
Ale jeśli chodzi ogólnie o rzeczywistość, to ja zaczynam się wycofywać, nie mam ambicji nadążać, nie chce mi się. Wolę po prostu żyć. Powoli nabierać powietrza, aż do samego dna.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromretro-girl retro-girl viayeanne yeanne
Cattleya
23:32
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viayeanne yeanne
Cattleya
23:32
Dobrze jest mieć miejsce, do którego można pójść, gdy nic się nie układa.
— Charles Bukowski "Kobiety"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viayeanne yeanne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl