Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 15 2019

Cattleya
20:34
Cattleya
20:31
3655 b266 500
Reposted fromEjwa Ejwa vialadymartini ladymartini
Cattleya
20:31
9533 e0aa
Reposted fromkarmacoma karmacoma vialadymartini ladymartini
Cattleya
20:31
5814 a28b 500
20:30
3211 d0e1
Reposted fromPoooly Poooly vialadymartini ladymartini
Cattleya
20:30
6253 e12b 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vialadymartini ladymartini
Cattleya
20:29
yes.
Reposted fromkattrina kattrina vialadymartini ladymartini
Cattleya
20:28
3222 0524
Reposted fromLookrecja Lookrecja vialadymartini ladymartini
Cattleya
20:28
0832 0f64 500
rób!
Reposted fromredhairwitch redhairwitch viairmelin irmelin
Cattleya
20:26
Cattleya
16:43
Nie ma żadnej możliwości, by sprawdzić, która decyzja jest lepsza, bo nie istnieje możliwość porównania. Człowiek przeżywa wszystko po raz pierwszy i bez przygotowania
— Milian Kundera
Reposted fromojkomena ojkomena viairmelin irmelin
Cattleya
16:43

Jeśli brak ci wewnętrznej siły, poszukaj kogoś, kto uwierzy w ciebie. To cię wzmocni.
— Boris Cyrulnik
Reposted fromm-jak-magia m-jak-magia viairmelin irmelin
Cattleya
16:40
Cattleya
16:40
3964 0fb0
Reposted fromlittlefool littlefool vialadymartini ladymartini
Cattleya
16:40

 

hamletyzować-

przeżywać rozterki wewnętrzne, rozstrząsać, analizować, nie mogąc powziąć decyzji, nie umiejąc zdecydować się na czyn
Cattleya
16:39
Jesteśmy zdystansowani, nieczytelni w relacjach, bo wydaje się nam, że wtedy trudniej będzie nas skrzywdzić. Ze strachu rezygnujemy z szansy na zbudowanie czegoś prawdziwego z drugim człowiekiem. Warto z tego wyjść. Zaryzykować chociaż raz.
— Ireneusz Czop w rozmowie z Moniką Sobień w magazynie "WeMen"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapikkumyy pikkumyy
Cattleya
16:39
Cattleya
16:39
Nikt mi tego nigdy nie powiedział.
Że to jest ważne, co ja czuję.
Że mogę czuć.
Nikt mnie nigdy o to nie pytał.


                                                                    - Najgorszy człowiek na świecie.                                                                                             M.Halber
Reposted fromFoxyladyy Foxyladyy viauncrubed uncrubed
Cattleya
16:38
Cattleya
16:38
7247 f6dd 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viauncrubed uncrubed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl