Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2019

19:02
5438 b8dc 500
Cattleya
19:02
0634 1d47 500
Reposted fromnyaako nyaako viamefir mefir
Cattleya
19:01
Jesteśmy sami nawet gdy kochamy i kochają nas i tak prędzej czy później zaczyna przerażać ich ten chaos w nas.
— Bisz - Bezpańskie Psy
Reposted fromdeviate deviate viamefir mefir

November 02 2019

Cattleya
21:33
9074 489a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamelodramaticfool melodramaticfool

October 31 2019

Cattleya
20:24
Cattleya
20:24
1680 2724
Reposted frommalice malice viamala-mi-w-glanach mala-mi-w-glanach
Cattleya
20:23
Cattleya
20:23
Mam ochotę się wtulić, tak z całej siły, w kogoś, komu mogę zaufać (…) Chciałabym pozostać w tej pozycji wiele, wiele godzin, aż spłynie ze mnie cały gniew, bunt, cały ten cholerny, wielotonowy smutek.
— A.Olejnik
Cattleya
20:22
8709 69b5 500
Reposted fromdobby dobby viamala-mi-w-glanach mala-mi-w-glanach
Cattleya
20:07
7410 6844
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
Cattleya
19:03
Cattleya
18:54
Cattleya
18:52
6588 31a1
Reposted fromdrina drina viamissindependent missindependent
Cattleya
18:52
0378 29ed 500
Cattleya
18:52
2494 5151
Cattleya
18:39
Zdejmij
wszystkie śmieszne warstwy.
Wyłącz
wszystko co pika i wibruje.
Zobacz
– nie jesteś martwy.
Właśnie ten człowiek mnie interesuje.
— Patrick The Pan "Zdejmij. Wyłącz.Zobacz"
Reposted fromhawrix hawrix viaOlsonek Olsonek
Cattleya
18:39
1391 0526 500
Ewa Jarocka
Reposted fromhormeza hormeza viamadamemonroe madamemonroe
Cattleya
18:38
6730 80cb 500
Cattleya
18:38
Reposted frombluuu bluuu viaAmericanlover Americanlover
Cattleya
18:38
4214 0c6f 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamadamemonroe madamemonroe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl