Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 28 2017

Cattleya
23:30

Wariatek się nie kocha

Wariatek się nie kocha. Wariatki można lubić. Niektórzy je nawet uwielbiają. Wariatki śmieszą. Wkurzają. Rozbawiają. Są świetnymi kumpelami. Potrafią słuchać. Można im się zwierzać. Ale nigdy nie będą Najważniejsze. Bo przecież to tylko Wariatki. I w końcu przestają być potrzebne. Są za głośne. Wariatek się nie kocha. Nie od tego są. Może za mało im zwyczajności po prostu? Bo z wariatką trudno jest długo wytrzymać. Może dlatego są niekochane? Wariatek się nie da pokochać. Tak prawdziwie. Do bólu. Wariatki zawsze będą tylko wariatkami.
Reposted bycoldworld coldworld

July 08 2015

Cattleya
19:42
Cattleya
19:42
0944 b070
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaflorianee florianee
Cattleya
19:39
9991 cf92 500
19:39
4176 4d70 500
Reposted fromthecrapshoot thecrapshoot viaruinyourday ruinyourday
Cattleya
19:37
7832 9e98 500
Reposted fromMilcatopy Milcatopy viaruinyourday ruinyourday
Cattleya
19:36
8266 0eae
Reposted fromrol rol viaruinyourday ruinyourday
Cattleya
19:35
9880 bb69 500
Reposted fromfoina foina viakrainakredek krainakredek
Cattleya
19:35
Robienie sobie nawzajem niespodzianek, choćby takich małych, jest ważne. To jak powiedzieć komuś "kocham Cię i uwielbiam patrzeć jak się uśmiechasz, dlatego posiedziałem trochę i wymyśliłem coś specjalnego". Niespodzianki pokazują, że tęsknimy. Pokazują, że nam zależy. Że kochamy.
— wieczorno-nocne przemyślenia
Reposted fromwisniowysad wisniowysad viaruinyourday ruinyourday
Cattleya
19:33
0964 e0f7 500
Cattleya
19:32
Nieobecność nie oznacza przecież zapomnienia.
— Lauren Brooke "Rozstania i powroty"
Cattleya
19:31
5871 f6d0
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viabaghera baghera
Cattleya
19:31
8651 fc81
Reposted fromneza neza viabaghera baghera
19:30
Cattleya
19:30
7926 01d7
Reposted fromHerrWolf HerrWolf viabaghera baghera
Cattleya
19:29
Cattleya
19:29
19:25
Minions *_*
Reposted fromweheartit weheartit viabaghera baghera
Cattleya
19:24
8188 b60e
Reposted fromadzix69 adzix69 viabaghera baghera
Cattleya
19:24
8031 c335
Tea calendar.
Reposted fromelentarie elentarie viabaghera baghera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl