Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2017

Cattleya
10:42
Cattleya
10:39
0469 4801
Reposted frompmg pmg viavstane vstane
Cattleya
10:38
4768 a278 500
Kwurwiłamsię!
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viavstane vstane
Cattleya
10:37
4785 5962 500
Reposted fromnyaako nyaako viavstane vstane
10:35
9402 3003

your-lovers-and-drifters:

Claire’s Knee, 1970

Cattleya
10:35
Po prostu jest lato. Po prostu jest gorąco i wtedy w każdym otwiera się tunel potrzeb, wysyłanie serii żarliwych próśb, aby w twoim życiu stało się coś, co naprawdę zapamiętasz, i aby było rzeczywiste, dotykowe, z całą gamą zmysłów.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamysteryblackcat mysteryblackcat
Cattleya
10:35
5784 77dc
Reposted fromnyaako nyaako viamysteryblackcat mysteryblackcat
10:34
7873 312a

hiniceday:

tak!

Reposted fromimmortal-a immortal-a viavstane vstane
Cattleya
10:34
“Ty się bólu nie boisz. Ty się boisz pieszczot, boisz się, bo ich nie znasz, przyjemność osłabia czujność, odwraca uwagę, ktoś mógłby się do ciebie włamać, okraść z ciebie samego, to niebezpieczne.
— Wojciech Kuczok
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viavstane vstane

July 01 2017

Cattleya
23:55
Polubiłam swój towarzyski grób, sama go sobie wykopałam i z radością się w nim położyłam. 
— Jenny Humphrey
Cattleya
23:55
9739 8df0 500
"Grzeczność na co dzień" Jana Kamyczka, rok wydania 1978. Rozdział 22: "Serce w rozterce".
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viavstane vstane
Cattleya
23:53
Reposted fromFlau Flau viaPoranny Poranny
Cattleya
23:53
8988 92db 500
Reposted fromrol rol viafajnychnielubie fajnychnielubie
Cattleya
23:53
Cattleya
23:53
3694 3df1
Reposted fromanderer-tobi anderer-tobi viaPoranny Poranny
23:10
Cattleya
23:09
Cattleya
23:08
I pierwszy raz, kiedy wyszedłem ze swojej sypialni, by zobaczyć, jak stoisz w moim mieszkaniu, przemoczona do suchej nitki przez deszcz – mój Boże, nie wiedziałem, że serce może tak bić.
— Colleen Hoover, Maybe Someday
Reposted frommefir mefir viajointskurwysyn jointskurwysyn
Cattleya
23:08
Cattleya
23:08
9370 e619
Reposted frommiststueck miststueck viaPoranny Poranny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl