Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 16 2017

Cattleya
11:18
Cattleya
11:18
9560 50e1
Reposted fromkarahippie karahippie viamarlylee marlylee
Cattleya
11:18
Reposted fromFlau Flau vialadymartini ladymartini
Cattleya
11:16
3903 692a
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapikkumyy pikkumyy
11:12
Bez dwóch piw są tylko dwa uczucia. Lęk i smutek. W stosunku 9:1. Boję się ludzi. Boję się w ogóle z nimi przebywać. Boję się, że powiem coś nie tak, za dużo, że ich urażę. Boję się, że mnie odtrącą. Boję się, że widać, że stoję sama i nie wiem, co ze sobą zrobić.
— Małgorzata Halber ‘Najgorszy człowiek na świecie’ (via polskie-zdania)
Reposted fromtwice twice viapikkumyy pikkumyy
Cattleya
11:09
3559 f23e 500
Reposted fromprzegrany przegrany viamefir mefir
Cattleya
11:08
11:06
3085 80f1 500

wonderytho:

me_irl

Reposted frommcnulty mcnulty viakundel kundel

November 15 2017

Cattleya
23:03
7876 1e3f
Reposted fromwhocaresbutme whocaresbutme viamefir mefir
23:01
0685 354d
Cattleya
22:57
22:56
4023 1d4e
Reposted fromturquoise turquoise viaAmericanlover Americanlover
22:56
3713 e53c 500
Reposted fromdivi divi viaa-antimatter a-antimatter
Cattleya
22:55
2866 0f07
Reposted fromkarahippie karahippie viaa-antimatter a-antimatter
22:53
3272 e71e 500
Reposted fromjottos jottos viaanotherwaytodie anotherwaytodie
22:53
3245 c22f 500
Reposted fromberrishchoclate berrishchoclate viaPoranny Poranny
22:53
Cattleya
21:50
5240 bf4c
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viavstane vstane
Cattleya
21:50
5224 fbab
Reposted frombastiontur bastiontur viavstane vstane
Cattleya
21:47
1240 f752 500
Jarosław Borszewicz - List do nieobecnej
Reposted fromjestem-diablem jestem-diablem viavstane vstane
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl