Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 01 2020

Cattleya
21:22
6742 022c 500
Reposted fromCryMeARiver CryMeARiver viauska12115 uska12115
Cattleya
21:17
4885 fd59 500
Reposted fromwabnicu wabnicu viauska12115 uska12115
Cattleya
21:11
9509 cb94 500
Reposted fromhare hare viamadamemonroe madamemonroe
Cattleya
21:08
7158 dbad 500
Reposted fromPoranny Poranny viabisia bisia
20:56
3426 df6e
Cattleya
20:55
Waiting...waiting...that’s what women do. We wait for him to get home, we wait for him to pay attention to us, wait to be treated fairly—for our worth to be seen and acknowledged. Life is just a waiting game for women. 
— Tarryn Fisher, The Wives
Reposted frommefir mefir
Cattleya
20:53
Cattleya
20:53

Niewyrażone emocje nie umierają. Zakopujemy je żywcem, a one wypełzają potem w jeszcze brzydszej formie.

— Sigmund Freud
Reposted fromveta veta viaAmericanlover Americanlover
Cattleya
20:53
2839 1a8b
Reposted fromkarahippie karahippie viaAmericanlover Americanlover
Cattleya
20:53
0878 5c22
Reposted fromsmutnazupa smutnazupa viaAmericanlover Americanlover
Cattleya
20:52
Cattleya
20:42
5947 927e 500
Reposted fromhrafn hrafn viamadamemonroe madamemonroe
Cattleya
20:42

January 11 2020

Cattleya
14:44

To było wszystko, czego potrzebowałem do życia, wszystko czego potrzebuje każdy człowiek. Mieć kogoś, kto nas kocha. Mieć kogoś, kto powie, że zna drogę i chce nią z nami podążać.

— James Frey - Ostatni Testament.
Cattleya
14:42
Chciałabym pamiętać dobre rzeczy rzeczy, by nie myśleć o złych, żeby przestały mi ciążyć i wpływać na moje działania. Nie chciałam dokonywać wyborów opartych na przekonaniu, ze komukolwiek zaufam, i tak się sparzę. Za to chciałam przestać myśleć, że nie zasługuję na nic dobrego.
— Megan Hart - "Trzy oblicza pożądania"
Cattleya
14:41
Wcale nie chodzi o fizyczność, o namiętne pocałunki i dotyk, który sprawia, że masz gęsią skórkę na całym ciele. To wszystko jest ważne, ale nie najważniejsze.  Chodzi o to, żeby mieć w drugiej osobie partnera, kogoś, kto Cię wspiera bez względu na wszystko, kto Cię zrozumie, nawet jeśli ma odmienne zdanie. Chodzi o to, żebyście dyskutowali, kłócili się, bronili swoich poglądów, żebyście poznawali swoje pasje, nie zamykali się w czterech ścianach, ma być ciekawie, ma się dziać.  Chodzi o to, by spotkać taką osobę, która sprawi, że będziesz chciał być lepszym człowiekiem. I która Ci w tym pomoże. 
— olewka
Reposted fromolewka olewka viaczarnefantazje czarnefantazje
Cattleya
14:40
Zaciskam z całej siły wszystko, co można zacisnąć w środku siebie, aby się znowu nie rozryczeć.
— J. Żulczyk
Cattleya
14:39
Jeśli zostałeś brutalnie złamany, ale wciąż masz odwagę, by być łagodnym dla innych, zasługujesz na miłość głębszą niż sam ocean.
— Nikita Gill
Reposted frommefir mefir viaczarnefantazje czarnefantazje
Cattleya
14:38
2889 4e4a 500
Reposted fromyikes yikes viacatchbreathoflife catchbreathoflife
Cattleya
14:38
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl