Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 17 2019

Cattleya
20:15
7026 c1b5 500
Reposted fromhrafn hrafn viainimaginable inimaginable
Cattleya
20:15
9506 577a 500
Cattleya
20:15
9394 719f 500
Reposted fromanheros anheros viamadamemonroe madamemonroe
Cattleya
20:14
Pracownia Ryszarda Kapuścińskiego w Warszawie.
Cattleya
20:12
2341 853f 500
Reposted fromzciach zciach viabisia bisia
Cattleya
20:11
7885 ddff 500
Cattleya
20:10
4602 0833 500
Reposted fromexistential existential viamadamemonroe madamemonroe

November 25 2019

Cattleya
21:56
0854 2440 500
Reposted fromprzegrany przegrany viamadamemonroe madamemonroe
Cattleya
21:56
9543 947f 500
Reposted fromsoftboi softboi viaepidemic epidemic
Cattleya
21:56
Reposted frombiru biru viabisia bisia
Cattleya
21:48
2857 68e3 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapikkumyy pikkumyy
Cattleya
21:20
2852 c226 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapikkumyy pikkumyy
Cattleya
21:20
Każdy normalny człowiek potrzebuje kogoś. Potrzebujemy być blisko. Skóra potrzebuje skóry. Każde zwierzę koi dotyk.
— "Ślepnąc od świateł" - Jakub Żulczyk
Reposted frompierdolony pierdolony viapikkumyy pikkumyy
Cattleya
21:19
" Zupa jest pamiętnikiem, ale posiada pewien szyfr. Tylko niektóre osoby są wstanie odczytać rzeczywistą jej treść, wiedzą, czy dane zdanie odnosi się do mojego aktualnego życia, czy tak po prostu, bez większego powodu kliknęłam repost, bo zwyczajnie mi się ono spodobało. "
Cattleya
20:43
Któregoś dnia obudzisz się o jedenastej w sobotę obok miłości swojego życia, zrobisz kawę i jajecznicę. I po prostu będzie w porządku.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viapikkumyy pikkumyy
Cattleya
20:42
To jest bodaj najpiękniejsza forma miłości: pozwolić drugiej osobie, by pozostała sobą.
— "Jesteś moją obsesją"
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viapikkumyy pikkumyy
Cattleya
20:40
1619 4879
Reposted fromlaters laters viapikkumyy pikkumyy
Cattleya
19:52
0608 007f
Reposted fromcontigo contigo viamadamemonroe madamemonroe
Cattleya
19:52
1914 6946
Reposted fromEtnigos Etnigos viamadamemonroe madamemonroe

November 19 2019

Cattleya
12:54
Myrdal, Norway
Reposted fromlifeless lifeless viamadamemonroe madamemonroe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl